Публикации

.

Година: 2005
Брой: 1
Автор/и: Чл. кор. д-р Марко Семов
Заглавие: Има ли ново съдържание съвременният патриотизъм
Резюме:

ИМА ЛИ НОВО СЪДЪРЖАНИЕ СЪВРЕМЕННИЯТ ПАТРИОТИЗЪМ

Чл. кор. д-р Марко Семов

В това есе, подготвено като изказване на конференция на 17 патриотични организации през януари 2005 г., авторът отбелязва необходимостта от национално-патриотична идентификация в навечерието на такъв важен акт като влизането в ЕС. Той посочва, че ЕС съществува и се укрепва именно благодарение на високия национално патриотичен дух на водещите европейски държави, който едновременно с това е и фактор за високите стандарти на социално-икономическо развитие в тях. М. Семов откроява няколко съществени компоненти на "съвременния патриотизъм" като еднвременно зачитане на народните традиции и добродетелите на другите народи, уважение към реда и законността като общочовешка потребност, укрепване на държавността като опора на интеграцията.

Пълен текст - pdf: PDF документ 2 Има ли ново съдържание съвременният патриотизъм.pdf