Публикации

.

Година: 2006
Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание
Европеизация, глобализация (мондиализация)
Доц. д-р Васил Сивов
Ядреното сдържане в глобализиращия се свят / 5

д-р Анна Димитрова
Глобализацията в социално-политически контекст: български и френски ПОЗИЦИИ / 25

Проф. д-р Андрей Пантев
Европейската идея като исторически рецидив / 62

Доц. д-р Мария Чавдарова
Еднополюсен и полицентричен свят / 69

Доц. д-р Александър Рангелов
Несъстоялият се диалог/ 95

Доц. д-р Чавдар Николов
Необходима е сериозна корекция в политиката ни спрямо Македония / 116

Проблеми на муждународното право
Чавдар Стоянов
Привилегии и имунитети според Римския статут на Международния наказателен съд / 123

Мирчо Иванов
Международноправно положение на неутралните страни членки на Европейския съюз / 134

В помощ на студента международник
д-р Елеонора Пенчева
Арнолд Тойнби за смисъла на човешката еволюция / 161

Студентско творчество
Кирил Алексиев
Географски, геополитически и геостратегически характеристики на Балканския полуостров / 177

Борис Джолев
Войната във Виетнам / 187

Ирина Атанасова
Правна рамка на електронния подпис и принципи на електронната търговия / 200

За нашите автори / 214

Резюмета / 217

Пълен текст - pdf: PDF документ 0.2 sadarjanie.pdf