Публикации

.

Година: 2014
Брой: 1 и 2
Автор/и: Проф. д-р Милан Миланов
Заглавие: Суверенитетът днес – въпрос на равновесие и взаимодействие
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 2 Суверенитетът днес – въпрос на равновесие и взаимодействие.pdf