Публикации

.

Година: 2007
Брой: 4
Автор/и: Проф. д-р Еньо Савов
Заглавие: Заплахата - голямата съблазън при воденето на преговори
Резюме:

ЗАПЛАХАТА-ГОЛЯМАТА СЪБЛАЗЪН ПPИ ВОДЕНЕТО НА ПРЕГОВОРИ

Проф. д-р Еньо Савов

Авторът разглежда използването на заплахи каго рисковано начинание, което обаче може· да има магическо въздействие тогава, когаго Предnриемащият заплахи е готов без ни най-малко съмнение да ги peaлизира отново. Проф. Д-р Еньо Савов посочва различнЙте форми на използване на заплаха при воденето на преговори и някои минимални правила, за да бъде същага ефикасна, но въпреки многобройните случаи на успешно използвана заплаха, той не Препоръчва поддаването натяхнага съблазън, каю напомня, че поhу.Лярнсiстrа на Заплахаfа е обратнопропорционална на Нейното въздействие. Заплахага е често изполЗВ'ан инструмент в политикага и икономиката, но при преговорите съблазънта да се прибягва до нея следва много пестеливо и точно да бъде преценена.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Заплахата - голямата съблазън при воденето на преговори.pdf