Публикации

.

Година: 2007
Брой: 4
Автор/и: Хашим Тачи
Заглавие: Проблемите на днешния ден и евроатлантическата интеграция на Косово
Резюме:

ПРОБЛЕМИТЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН и ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА КОСОВО

Хашим Тачи

Авторът изказва твърдението, че косовските политици са решени да продължат преговорите за стаrута на Косово под егидага на Марти Ахтисаари и Контактната
група, след като седем години след войната Косово отбелязва значим напредък. С помощта на ООН, ОССЕ, НАТО и други международни организации страната е изградена от нулата. Налице са много положителни промени: собствена правна система и парламент, развиват се системите на здравеопазването и образованието; четири пъти се провеждаг успешно местни и общи избори. Според Хашим Тачи в Косово мнозинството никога вече няма да бъде заплашено и хорага ще се радват на демокрагично самоуправление и независимост. Сръбските граждани на Косово и другите малцинства трябва да имаг вьзможност да се завьрнат и да живеят свободно и в безопасност в Косово, а сръбските исторически и религиозни паметници ще бъдат съхранени. Съседните страни трябва да повярват и да приемат Косово като фактор за стабилност на Балканите.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 Проблемите на днешния дeн и евроатлантическата интеграция на Косово.pdf