Публикации

.

Година: 2008
Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Искра Баева
Заглавие: Мястото на "Пражката пролет'68" в международните отношения
Резюме:

МЯСТОТО НА "ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ'68" В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Доц. д-р Искра Баева

Авторката разглежда причините за "бунтовната" 1968 г. не само като плод от нарастването на регионалните и националните противоречия, а и на глобалните процеси, тъй като всеки от бунтовете оказва обратно въздействие ·както върху съседните държави, така и върху системата от международни отношения, в която тогава господстват принципите на Студената война. Това е рамката, в която тя се опитва да постави реформаторската акция, инспирирана от управлявашата Чехословашката комунистическа партия и подета с ентусиазъм от мнозинството чехи и словаци, но посрещната с нарастваши опасения от ръководствата на другите страни от Източния блок, за да се стигне до драстичното й прекъсване с военна сила след 21 август 1968 г. Доц. д-р Искра Баева споделя мнението си, че "Пражката пролет '68" очертава нова граница между позволените и наказуемите действия в Източния блок, но и маркира по нов начин следвоенното разделение в Европа и в света.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Мястото на Пражката пролет 68 в международните отношения.pdf