Публикации

.

Година: 2008
Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Мария Чавдарова
Заглавие: Политическа система на Република Словения
Резюме:

ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА И ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ

Доц. д-р Мария Чавдарова

Доц. д-р Мария Чавдарова разглежда политическата система на Репубика Словения, развиваща се под влияние на специфични предпоставки, които не се откриват в други балкански страни. В статията обширно са описани географското положение, историческото минало на страната извън Османската империя, етническата хомогенност на постюгославската държава, икономическото развитие на страна в Югоизточна Европа с толерантен социален и граждански диалог, референдумна демокрация и консенсусно управление, което според автора е благоприятно условие за трайни правителства при крехки парламентарни мнозинства. Изтъкват се двата приоритетни проблема за дипломацията на Словения през 2008 г.: статутът на Косово и развитието на Западните Балкани и преговорите на Турция за пълноправно членство в ЕС.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Политическа система на Република Словения.pdf