Публикации

.

Година: 2015
Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Драгомир Кръстев
Заглавие: Опитът на Република България в процедурите за реадмисия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 6 Опитът на Република България в процедурите за реадмисия.pdf