Публикации

.

Година: 2009
Брой: 2
Автор/и: Христо Проданов
Заглавие: Интернет и промените в социалните общности
Резюме:

ИНТЕРНЕТ И ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ ОБЩНОСТИ

Христо Проданов

Статията разглежда следствията за формирането и функционирането на различни социални общности, резултат на ускореното въвеждане на дигитални комуникации и преди всичко на Интернет. Ключова теза е, че промените в комуникациите досега са имали важно значение за формиране на модерни общности като нациите, организирани в национални държави, влизащи в международни взаимодействия. Сегашното ускорено въвеждане на Интернет води до появата на огромно количество виртуални общности, рязко увеличава хоризонталните взаимодействия между индивидите и групите, изграждани все повече във вид на мрежи, за разлика от наличието нa силни пирамидални и йерархически взаимовръзки в предходния период на масово общество и силна национална държава. За новите общности границите на националните държави губят смисъл, което от своя страна радикално променя международните отношения, защото в тях могат интензивно да се включват нарастващо количество глобални граждански организации, а всеки индивид в отделните държави може да участва в международното взаимодействие.

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Интернет и промените в социалните общности.pdf