Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Гл. ас. д-р Диана Иванова
Заглавие: Никола Аврейски. История на европейската
Резюме:

Рецензии

 

НИКОЛА АВРЕЙСКИ. ИСТОРИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕЯ

 

Гл. ас. д-р Диана Иванова, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Пълен текст - pdf: PDF document Никола Аврейски. История на европейската идея.pdf